Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nghĩa Hoà

Lạng Giang, Bắc Giang
3880739
c2nghiahoalg.bacgiang@moet.edu.vn