Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 01 : 69
Năm 2021 : 69
Liên kết website
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-so" title="Tin tức từ Sở" rel="dofollow">Tin tức từ Sở</a>
Thực hiện Công văn số 1146/SGDĐT-CTTT ngày 16/11/2017 của Sở GD&ĐT về việc tuyên truyền phóng sự truyền hình: Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm giết người; Phòng GD&ĐT thành phố Bắc ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-phong" title="Tin tức từ Phòng" rel="dofollow">Tin tức từ Phòng</a>
601.PGD&ĐT- HD NCKH và triển khai cuộc thi KHKT cấp huyện.pdfPHỤ LỤC I- Các lĩnh vực dự thi.pdf
<a href="/tin-tuc-thong-bao/thong-bao-tu-phong" title="Thông báo từ Phòng" rel="dofollow">Thông báo từ Phòng</a>
Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ ...
Video Clip
Tài liệu mới